معرفی ریاست واحد استانی

معرفی ریاست واحد استانی

دکتر ابوالفضل فورگی نژاد

 

زمان ملاقات عمومی با رئیس دانشگاه روزهای دوشنبه از ساعت 8 الی 12 می باشد.

لطفا جهت تعیین وقت ملاقات ، با شماره تلفن 05632445940 تماس حاصل فرمائید.

تعداد بازدید:۱۴۹۶