آخرین اخبار

فعالیت در سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی آغاز شد.

فعالیت در سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی آغاز شد.

۰۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۵ اخبار
سامانه ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی مراکز (rmis) پس از اصلاحات مورد نیاز و متناسب با نظرات کارشناسان واحدهای استانی، آماده ثبت و ارزیابی فعالیت های پژوهشی، فناوری و کارآفرینی است.
آغاز مهلت ثبت درخواست نقل و انتقال در دانشگاه جامع علمی کاربردی

آغاز مهلت ثبت درخواست نقل و انتقال در دانشگاه جامع علمی کاربردی

۰۱ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۲ اخبار
مهلت ثبت درخواست نقل و انتقال دانشجویان در دانشگاه جامع علمی کاربردی از اول خردادماه در سامانه هم آوا آغاز می شود.
اجرای طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان

اجرای طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۶ اخبار
موج سوم طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان در مراکز آموزش علمی کاربردی سراسر کشور در حال اجرا می باشد.